Start

Aktuellt 2022

Nu har vi varit på vår efterlängtade resa till Stockholm!

Berättar mer när jag har samlat mina tankar om allt vad vi upplevde!

Monica

 

Hej på er alla!

Nu förbereder vi oss för vårens sista vernissage.

Väl mött!

Observera att denna gång är vernissagen på skärtorsdagen kl 17.00

 

 

 

Protokoll fört vid årsmöte med Varabygdens Konstförening på biblioteket i Vara torsdagen den 17 mars 2022.

1. Ordföranden Inger Agnemark hälsade 57 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2. Kallelsen till årsmötet och föredragningslistan godkändes.

3. Till ordförande för dagen valdes Inger Agnemark

4. Till sekreterare för dagen valdes Ingemar Olsson.

5. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Kerstin Isaksson och Ulla Bengtegård.

6. Verksamhetsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

7. Kassarapporten och revisionsberättelsen föredrogs.

På förslag av revisorerna beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

8. Till föreningens ordförande för ett år omvaldes Inger Agnemark

9. Till styrelseledamöter för två år omvaldes:

Ingemar Olsson

Gudrun Lidén

Annika Gejland

Sylvie Andersson

Sven Forsman

Annita Karlberg

10. Till styrelseledamot för ett år på vakant plats efter Eskil Forslund som
avgick 2021 valdes Sara Magnusson, Vara.

11. Till revisorer för ett år omvaldes Bodil Warolin och Per Eric Eriksson. Lennart Svärd omvaldes till revisorssuppleant.

12. Till valberedningskommitte omvaldes Monica Orwell (sammankallande) och Eva Lotta Svantesson samt nyvaldes Anna Ehn.

13. Till årsstämmans ledamot i föreningens inköpskommitté omvaldes Karin Albinsson och Jessica Lenhult (delat uppdrag)

14. Årsavgiften för år 2023 fastställdes till 200 resp. 100 kr för ungdomar under 18 år.

15. Från en medlem framfördes förslaget att delar av den kommunägda konsten som förvaras i bibliotekets källare skulle visas på en utställning. Beslutades att ta upp detta med kommunen.

16. Ordföranden tackade styrelsemedlemmarna för ett gott samarbete under det gångna året.

16. Årsmötet avslutades

Efter årsmötet höll Anders Lindkvist en konstföreläsning om konstnären Anna Nordgren.

Vara dag som ovan

Ingemar Olsson Inger Agnemark

Sekreterare ordförande

Justeras;
Kerstin Isaksson Ulla Bengtegård

Bilaga till årsmötesprotokollet den 2022-03-17

Vinnare i konstlotteriet:

Konstverk nr/konstnär Vinnare Medl, nr

1.

Anette Magnusson Annelie Johansson 72

2.

Susanne Nyström Melba Bynke 192

3.

Susanne Nyström Sven Forsman 598

4.

Lasse Söderholm Elsa Åsberg 35

5.

Lasse Söderholm Brita Svenssson 50

6.

Britt Marie S Johansson Ann-Marie Bohman 654

7.

Eva Wandenor Anita Johansson 344

8.

Susanne Nyholm Erik Simonsson 24

9.

Erja Tienviefi Susanne Haag 221

10.

Marina Duncker Axelsson Gunilla Wallin 639

11.

Marina Duncker Axelsson Monica Berntsson 662

12.

Lasse Söderholm Oliver Rydberg 617

13.

Marianne Eving Annbritt Olsson 92

14.

Karin Albinsson Annita Karlberg 229

15.

Carla Carlsson Kerstin Wigström 634

16.

Gull-Britt Lindahl Göran Svänzon 336

17.

Annita Karlberg Kerstin Olsson 160

18.

Ulrika Wenersten Göran Lidén 78

19.

Annita Karlberg Maria Kjellberg Hötomt 217

20.

Andreas Eriksson Irene Haag 170

21.

Lars Jonsson Conny Gejland 183

22.

Sv Allm Konstf bok Birgit Wedén 46
Extravinst, betalat före 1 maj
Lena Kalenius Marita Gustavsson
Vinst i närvarolotteriet
Lena Kalenius Tore Ternell
Lotteri 1.
Vinst 1.
Grafiskt blad Karin Albinsson
Vinst 2.
Bok Ann Marie Boman
Lotteri 2.
Vinst 1.
Grafisk blad Ann Marie Boman
Vinst 2.
Bok Tore Ternell
Konstinköp 2021
Konstnär Teknik Verk

Värde

1.

Anette Magnusson Textil Molnet 7 000 kr

2.

Susanne Nyholm Blandteknik Cozy corner 4 800 kr

3.

Susanne Nyholm Blandteknik LockDown 4 500 kr

4.

Lasse Söderholm Akvarell Vinteråker 4 000 kr

5.

Lasse Söderholm Akvarell Björkar 4 000 kr

6.

Britt-Marie S Johansson Tryck på plåt Torkat tillstånd 4 000 kr

7.

Eva Wandenor Akvarell Fågelskåp 3 500 kr

8.

Susanne Nyholm Blandteknik An old couple occurs 3 200 kr

9.

Erja Tienviefi Blandteknik Historia 3 000 kr

10.

Marina Duncker Axelsson Tusch på fanér Alla våra dagar 2 500 kr

11.

Marina Duncker Axelsson Tusch på fanér Alla våra dagar II 2 500 kr

12.

Lasse Söderholm Olja Siri 2 500 kr

13.

Marianne Erving Blandteknik Tutankhamun 2 400 kr

14.

Karin Albinsson Keramik Krokan 2 300 kr

15.

Carla Carlsson Foto Forden-51 , Sara 2 050 kr

16.

Gull-Britt Lindahl Collografi Kaffe i finrummet 1 050 kr

17.

Annita Karlberg Etsning Luftballong 900 kr

18.

Ulrika Wenersten Etsning See ya 850 kr

19.

Annita Karlberg Akvatint etsn. Liljor 750 kr

20.

Andreas Eriksson Bok 300 kr

21.

Lars Jonsson Bok Närvaro 250 kr

22.

Sveriges Allm.Konst. bok Bok 100 kr
Extravinst, betalat före 1 maj
Lena Kalenius Akvarell, Tupp 600 kr
Inköpt på Galleri Gula Lyckan
Vinst i närvarolotteriet
Lena Kalenius Akvarell , Höna 600 kr
Inköpt på Galleri Gula Lyckan
Lotteri 1.
Vinst 1.
Ulf Uvesten Grafiskt blad Tillsammans
Vinst 2.
Annette Magnusson Bok Tråd för tråd
Lotteri 2.
Vinst 1.
Birgit Backman Grafiskt blad Lydias get
Vinst 2.
Lisa Sigfridsson Bok

INBJUDAN

Varasalongen 2022

16 juli – 10 augusti på Vara bibliotek

Varabygdens Konstförening fyller 80 år! Det firar vi med att anordna en konstsalong. Vi inbjuder personer som,  är eller har varit mantalsskrivna i Essunga, Grästorp eller Vara kommuner att delta. Verken kan bestå av målningar, teckningar, foto, textil, olika tredimensionella material.

Ta en bild av verken, skicka dem tillsammans med kontaktuppgifter i ett mail till varasalongen@gmail.com.

Ni kan ansöka med högst tre konstverk för bedömning av en jury.

Verken bör vara relativt nyproducerade.

Ange mått och pris vid eventuell försäljning.

Period för insändande är 1 juni – 17 juni.

Om Ni blivit utvald att delta meddelar vi Er efter juryns beslut senast den 30 juni.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Vi eventuell försäljning betalar köparen direkt till säljaren.

Inlämning av antagna verk sker på Biblioteket i Vara den 4 juli kl 14 – 18.

Avhämtning av verk sker efter utställningens slut den 11 augusti kl 14 – 18.

Upplysning om Varasalongen lämnas av

Inger Agnemark tel: 0731830715 eller via

mail: inger.agnemark@gmail.com

Välkomna att söka till Konstsalongen!

Varabygdens Konstförening

 

Påminnelse!

Årsmötet hålls den 17 mars kl 18.30 på biblioteket i Vara.

Årsmöte – föredrag – dragning i konstlotteriet
Anders Lindkvist berättar om konstnären Anna Nordgrens uppväxt i Hjo, samt
några fler samtida kvinnliga konstnärer.

Sedvanliga lotterier, och naturligtvis kaffe och smörgås!

Hjärtligt Välkomna!

 

Vernissage

Biblioteket Vara

Lördag 5/3 11.00-12.30

Observera att Konstkvällen den 23/3 är inställd på grund av sjukdom!

Vernissage

Biblioteket Vara

Lördag 22/1  11.00-12.30

Konstkväll  9/2 19.00

Lite förhandsinformation! Varabygdens konstförening fyller 80 år!

För att fira detta kommer vi att ha en Varasalong där vi  bjuder in lokala konstnärer att delta.

Uttagningen sker via en jury. Mer information kommer!

OBS!

Årsmöte 2022 är flyttat till 17 mars

Årsmötet hålls den 17 mars kl 18.30 på biblioteket i Vara.
Anders Lindkvist berättar om konstnären Anna Nordgrens uppväxt i Hjo, samt
några fler samtida kvinnliga konstnärer. Sedvanliga lotterier, och naturligtvis kaffe och smörgås!

Vinster i det kommande årsmötet

 

Nu är det redan mitten av januari. Vi som hoppades Covid19 skulle ge sig hade fel, nu drabbar den oss med full kraft igen, men vi ska besegra den!

Vi har trots Covid19 en spännande vår att se fram emot!

Årsmöte 2022

Årsmötet hålls den 24 februari kl 18.30 på biblioteket i Vara.
Anders Lindkvist berättar om konstnären Anna Nordgrens uppväxt i Hjo, samt
några fler samtida kvinnliga konstnärer. Ett kompletterande utskick görs den
16 februari, där det meddelas att på grund av Covid19 skall anmälan
om deltagande ske till Britt Höglund.

 

 

Resekommiten har satt ihop ett  riktigt intressant och omväxlande program! Vi har ca. 30 platser!

Hör av er till Britt Höglund och boka!

Först ut med utställningar är Lena Irvall.

 Aktuellt 2021

Nu är Jul och Nyår snart här. Ännu ett år med pandemi, som vi så gärna hoppades skulle vara över.

Årsmötet hålls den 24 februari klockan 18.00. Föranmälan senast den 19 februari.

Hur man gör föranmälan är inte beslutat, info kommer!

Obs! Vi kan antagligen inte vara på biblioteket då dom håller på att renovera lokalerna. Vi söker med ljus och lykta efter en annan lokal!

Information om mötet kommer så snart vi har bokat lokal.

Vi planerar att ha 6 utställningar under 2022.

Konstresa till  Stockholm 20-21 maj. Vi kan lova något alldeles extra denna gång!

Vi önskar alla God Jul och Gott Nytt år!

Styrelsen

 

Lite nytt från styrelsen!

Vi hade styrelsemöte 26/10 på biblioteket.

Vi har 263 medlemmar varav 23 ännu ej har betalt!

Årsmötet hålls den 24 februari klockan 18.00 på biblioteket. Föranmälan senast den 19 februari.

Info om hur man gör föranmälan är inte beslutat, info kommer!

Planering av en tvådagars konstresa har så smått startats!

Resmålet presenteras i vårprogrammet, ett detaljerat program skickas ut senare.

Om det inte kommer andra rekommendationer!

Ta vara på Er så ses vi snart!

Monica

 

LÖRDAG 30/10  Vernissage Lasse Söderholm på biblioteket i Vara

Lasse Söderholm född 1963 är verksam som konstnär i Göteborg.

Han har studerat på KV konstskola, Domens konstskola samt Hovedskous konstskola.

Lasse målar bland annat porträtt, landskap, kroki i olja, akvarell samt pastell.

Välkomna till Vara!

 

LÖRDAG 18/9 Vernissage på biblioteket i Vara

Målningar i blandteknik (tusch, akryl och akvarell).

Bilderna handlar om människor.

De speglar möten, stämningar, episoder, själen samt hur de olika människorna interagerar. För Susanne har färgerna stor betydelse och målningarnas titlar ger en ytterligare dimension åt bilderna. Susanne har varit verksam som konstnär sedan slutet på 1970- talet och har haft många utställningar både nationellt och internationellt. Utbildning: kvällskurser på konstfack och Berghs Reklamskola i Stockholm. Susanne är sedan slutet på 80- talet verksam och bosatt på Öland.

 

 

29 maj – 11 september, Tomrummet Vara bibliotek

Öppet

Måndag och torsdag 11.00-18.00

Tisdag, onsdag och fredag 11.00-16.00

Lördag och söndag stängt

Välkomna!

Skaraborgssalongen är en väletablerad institution i den skaraborgska konstvärlden och startade för över 60 år sedan i Skövde. I år blir första gången på länge som salongen ambulerar, och det är Vara kommun, i samarbete med Konstmuseet i Skövde och Varabygdens konstförening, som står värd för Skaraborgssalongen 2021.

Årets jury bestod av konstnären Marie Beckman, Inger Agnemark från Varabygdens konstförening, Tomas Asplund Gustafsson från Konstmuseet i Skövde och Sannela Vestrin från Kulturenheten Vara kommun.

Till årets salong lämnades 768 verk av 181 konstnärer in.
Av dessa antogs 90 verk av 58 konstnärer där den yngsta konstnären är född på 00-talet och den äldsta på 30-talet.

Obs! 19/4-17/5 Vänersborgs konstgrafiska verkstad utställning på biblioteket i Vara. Tiden förlängs till 17/5.

Nu börjar det så smått! Det blir en annorlunda utställning utan vernissage och konstkväll på biblioteket i Vara.

19/4-5/5 Vänersborgs konstgrafiska verkstad visar sin konst.

29/5-11/9 Skaraborgssalongen 2021 visas i ”Tomrummet” på biblioteket

De restriktioner som finns måste vi givetvis följa, och som ni alla vet kan de ändras dag för dag. Vi önskar Er alla hjärtligt välkomna!

 

 

Protokoll fört vid dragning av vinsterna
i Varabygdens konstförenings
konstlotteri för år 2020

Dragningen ägde rum på Konditori Nordpolen måndagen den 15 mars 2021.
Närvarande vid dragningen var ordföranden Inger Agnemark samt styrelseledamöterna
Annita Karlberg och Annika Gejland.
Som kontrollant närvarade föreningens revisor Bodil Warolin.

Vinster i medlemslotteriet för år 2020, av den 15 mars 2021        
Konstnär Konstverk Värde Vinnare Medl.nr
1. Thord Tamming Häst II , skulptur ,brons 10 000 kr Monica Johansson, Vedum 310
2. Lolo Funck Andersson Pumpa , svart indisk granit 9 000 kr Marianne Eneström, Vara 253
3. Thord Tamming Liggande häst, brons 7 500 kr Tomas Flink, Vara 602
4. Bengt Rindner Det lilla huset i dalen 7 480 kr Annika Gejland, Vara 182
5. Bengt Jacobsson Landskap 1, akvarell 4 000 kr Stefan Jonsson, Kvänum 136
6. Bengt Jacobsson Bohusvinter, akvarell 3 500 kr Anna-Karin Frisk, Kvänum 144
7. Erik Johansson Spanska skogssniglar, koppar 3 120 kr Kerstin Eriksson, Falköping 437
8. Helene Forsman Två våningar, keramik 2 800 kr Marie-Louise B.Gustafsson Lidköping 37
9. Gert van der Wossen Myntklot, smide 2 000 kr Eva-Lotta Wilhelmsson, Vara 640
10. Bengt Jacobsson kvällning, akvarell 1 950 kr Bengt Olsson, Vara 152
11. Helene Forsman oglaserad skål, keramik 1 900 kr Anna Malmberg, Vara 321
12. Africa Coll Vestigium 1 700 kr Kerstin Olsson, Vara 160
13. Nina Kalinova Pollina, foto 1 500 kr Isa-Maj Malmberg, Kvänum 238
14.Nina Kalinova Pollina, foto1500 1 500 kr Hans Ljungqvist, Kvänum 181
15. Margareta W. Nyström Fjärilsommar II, collage 1 500 kr Ann-Britt Gruvaeus, Vara 122
16. Bengt Jacobsson Landskap II , collage 1 400 kr Inger Olsson, Kvänum 351
17. Margareta W. Nyström Strandpromenaden 1 200 kr Marie Johansson, Nossebro 616
18. Nina Kalinova Lekande barn, foto 500 kr Marianne Lundmark, Vedum 292
19. Helene Forsman Burkar med lock 2st, keramik 500 kr Göran Swänzon, Vara 336
20. JAG Acke Claes Moser, bok 200 kr Lasitha Bynke, Vara 45
21. Birgit Broms Nord. Akvarellmuseet 200 kr Inger Agnemark, Vara 87
22. Vattenkonst Nord. Akvarellmuseet 200 kr Lena Lindahl Ranegie, Larv 290
23. Zorn Nord. Akvarellmuseet 200 kr Eva-Lena Öman, Hällekis 608
24 Landskap i ovisa tider konsten Saks årsbok 200 kr Christina Hall höglund, Vara 149
25. Konstnärer kring Kinnekulle Bok 200 kr Birgitta Johansson, Herrljunga 612
26. Konstnärer kring Kinnekulle Bok 200 kr Birgitta Lindberg, Vara 579
27. Konstnärer kring Kinnekulle Bok 200 kr Hampus Fransson, Tråvad 8
28. Konstnärer kring Kinnekulle Bok 200 kr Ulla Eriksson, Vara 517
29. Konstnärer kring Kinnekulle Bok 200 kr Annelie Eliasson, Vara 215
30. Konstnärer kring Kinnekulle Bok 200 kr Ing-Marie Engström, Vara 261
31. Konstnärer kring Kinnekulle Bok 200 kr Anders Magnusson, Kvänum 603
32. Konstnärer kring Kinnekulle Bok 200 kr Maria Kjellberg Hötomt, Vara 217
33. Konstnärer kring Kinnekulle Bok 200 kr Karin Albinsson, Stora Levene 503
34. Konstnärer kring Kinnekulle Bok 200 kr Zakarias Ternell, Alingsås 663
Vinnare betalt före 1 maj        
Helene Forsman koppar keramik 500 kr Göte Andersson, Vara 637

 

Nu är det redan slutet av januari 2021! Pandemin håller i sig, nu väntar vaccinering för de som vill. Jag hoppas att vaccineringen hjälper till att få slut på smittspridningen, så vi kan börja leva som vanligt igen!

Vi har haft ett styrelsemöte där vi har diskuterat hur årsmötet ska gå till.

Styrelsen beslutade att på grund av pågående Corona-pandemi genomföra årsmötet
för 2021 den 11 mars via poströstning. Samtliga medlemmar tillsändes
föredragningslista, verksamhetsberättelse, ekonomirapport, revisionsberättelse,
valberedningens förslag samt ett formulär för poströstning. De medlemmar som vill
delta i årsmötet avger sin röst via e-post eller genom att returnera ett ifyllt och
undertecknat formulär till ordföranden. Det finns även möjlighet att meddela
röstningsresultatet per telefon till ordföranden.
Materialet tillsammans med utställningsprogrammet och faktura för årsavgiften
skickas ut 25 eller 26 februari via e-post och ordinarie postgång.
Poströsterna skall vara föreningen tillhanda senast den 15 mars.
Styrelsen upprättar därefter ett årsmötesprotokoll vilket justeras av
de valda justerarna/rösträknarna.

Beslutades att dragningen av vinsterna i årets konstlotteri (inköp år 2020) utföres av
en kommitté bestående av Inger, Annika samt Annita med föreningens revisor, Bodil
Warolin som kontrollant. Vinsterna presenteras här på hemsidan, samt på skärm i Vara biblioteks fönster.
Dragningen sker den 15 mars enligt upprättad vinstlista numrerad 1 – 35.
Någon möjlighet till byte av vinst kommer ej att finnas. Vinnarna underrättas via
mail eller telefon och informeras om hur vinsterna kan hämtas.
Hela dragningslistan mailas ut till samtliga medlemmar.

Vinsterna  i Konstlotteriet presenteras efter värde där nummer 1 är högst värderad, sedan i fallande skala.

 

2018, 2019 är flyttat till Om oss/Historik

Aktuellt 2020

Nu börjar detta märkliga år dra sig mot slutet. Inget blev som vi hade tänkt, många i landet har varit sjuka eller rentav inte klarat av Coronaviruset.

Vi tar nu nya tag under 2021. Vi hoppas att återigen få träffa er alla! Ha fina utställningar på biblioteket, och vår resegrupp har många goda resmål i tankarna, bara man nu får åka!

Vi önskar Er alla God Jul och ett Gott Nytt År!

Styrelsen / Monica

Utställningar 2020

OBS!

Konstkvällen den 18/11 är inställd!

Utställningshallen på biblioteket är för närvarande stängd på grund av Corona-pandemin.

Margareta Nyströms utställning skjuts upp till 2022.

Vi är så otroligt ledsna över detta, och hoppas att 2021 blir ett bra år för alla och envar.

Vi jobbar frenetiskt vidare med kommande utställningar, och vilket jag tror att alla behöver någon trevlig resa till våren. Snart är det advent med alla sina ljus i fönster och på gator att se fram emot. Jag hoppas att det kan glädja många i mörkret.

Monica Willig

 

Tänk vad ett virus kan ställa till med!

Nu är vi i Varabygdens konstförening ännu mer drabbade genom att Folkhälsomyndigheten har skärpt sina förhållningsorder.

Thords vernissage, utställning på torsdag kväll och biblioteket stänger dagen efter!

I dagens läge vet vi inte om Konstkvällen den 18/11 kan genomföras, jag kommer att så snart vi vet lägga ut information om hur det blir.

Monica

 

Hej! Jag vill påminna om Thord Tammings vernissage.

Observera! Torsdag 29/10,  18.00-19.30

Konstkväll 18/11 19.00

Välkomna!

 

 

Vernissagen med Helen Forsman

Många personer kom på vernissagen när vi drog igång höstens utställningar. Vi kontrollerade noga att vi inte var mer än 50 personer i lokalen.

Vi spritade flaskor, bord, handtag osv. för att inte sprida eventuell smitta.

Helen brinner för sitt hantverk, det är många moment och mycket arbete, som ger både Helen och oss andra glädje!

Glöm inte Konstkvällen Onsdag 7/10 kl. 19.00 på biblioteket.

Monica Willig

Äntligen!

Nu börjar det röra på sig! Som vi har längtat!

Höstens utställningar är planerade enligt de restriktioner som fanns vid aktuellt datum.

Vernissage

19/9 – 7/10 Helen Forsman keramik

7/10      19:00  Konstkväll på biblioteket

29/10 – 18/11 Thord Tamming skulptur

18/11     19:00  Konstkväll på biblioteket

5/12 –  7/1 Margareta Nyström måleri och collage

7/1  (torsdag)   19:00  Konstkväll på biblioteket

 

Föreläsning på Vara Konserthus

Det nordiska ljuset

Claes Moser, känd från TV-programmet Antikrundan

Måndag 21/9 kl 19:00

Biljetter 150 kr. Köps på Vara Konserthus

Max antal platser: 50 st.

 

Lite nytt från styrelsen.

2 juni hölls ett styrelsemöte i Badhusparken  Vara. Vi hade mötet utomhus med tanke på smittorisken!

Höstens utställningar är planerade enligt de restriktioner som fanns vid aktuellt datum.

19/ 9 Helen Forsman

29/10 Tord Tamming

21/9 Claes Moser föredrag på Konserthuset i Vara

5/12 –  7/1 Margareta Nyström måleri och collage

Hoppas att vi snart ses och att inga ändringar behöver göras. Håll ut!

Monica Willig

Corona

Vilken konstig tid vi lever i. Det var väl ingen som trodde att vi i Sverige skulle bli så drabbade av detta virus! Följer vi rekommendationerna kommer vi så småningom att sakta återgå till ett mer normalt liv. Håll ut och gör det bästa, så kan vi snart träffas igen!

Här kommer en virtuell kram till er alla!

Monica

Varabygdens Konstförening önskar Glad Påsk!

Ett litet tips nu när kulturutbudet är begränsat!

Moderna muséet har livesändningar kl 12 på vardagar, guidade konstvandringar. Sök på moderna museet/soffvandringar eller på deras facebooksida. Mycket nöje!
Hälsar Inger

Inställt!

25/3 Konstkväll Erik Johansson
Med anledning av den situation vi har, vill vi givetvis ta vårt ansvar, och ställer därför in Konstkvällen.
Närvarolotteriet, vinnare Ingemar Olsson, Vara Grattis!
Vi beklagar, och hoppas att framtida vernissager och konstkvällar kan hållas utan problem.
 
Vårresan till Danmark 7-8 maj,
blir av samma anledning inställd. Dessutom vet vi inte om gränsen till Danmark kommer att vara öppen för oss svenskar.
Än en gång beklagar vi detta, och ser fram emot att allt återgår till det normala så snabbt som möjligt!
Styrelsen/ Varabygdens Konstförening
Framflyttad
Thord Tamming, skulptur flyttas till okt-nov.

 

Varabygdens Konstförening på Sparbanken i Vara 27 februari 2020.

Ordföranden Inger Agnemark hälsade 67 medlemmar välkomna!

Före årsmötet höll Bengt Johansson, Grästorp en konstföreläsning där konstens utveckling från impressionismen till samtiden belystes.

Vinster i konstlotteriet

1.Tina Frausin      Siv Olofsson Vedum
2. Ingan Linde      Inger Olsson, Kvänum
3. Daniela Roughsedge      Terese Edström, Kullavik
4. Daniela Roughsedge      Erik Simonsson, Gråbo
5. Cecilia Brandt      Anders Nilsson, Kvänum
6. Madeleine Pyk      Inger Nyberg, Vara
7. Leif Samuelsson      Monica Berntsson, Vara
8. Emma Linde      Herman Åsberg, Norge
9. Hjördis Blomberg      Oskar Fransson, Tråvad
10. Madeleine Pyk      Leif Persson, Vara
11. Camilla Pyk      Ingvar Johansson, Skarstad
12. Camilla Pyk      Anna-Greta Andersson, Längjum
13. Karin Gustavsson     Ing-Marie Engström. Vara
14. Carla Karlsson      Staffan Lundgren, Ulricehamn
15. Karin Gustavsson      Ing-Marie Sixtensson, Vara
16. Anna-Lena Dancy      Ann Gustavsson, Vara
17. Annica Ahlman Björklund      Lycke Andersson, Vara
18. Annica Ahlman Björklund      Gun Andersson, Börsen,Vara
19. Susanne Schubert-Lindström      Birgit Wedén, Bitterna
20. Cordula Bilenstein-Morich      Maria Fredriksson. Åsa
21. Monica Backström      Kerstin Eriksson, Falköping
22. Bibo      Inger Emanuelsson, Ryda
23. Lars Lerin      Anita Johansson, Nossebro
Extravinst, betalat före 1 maj
Malin Lager      Kerstin Wigström, Vara
Vinst i närvarolotteriet
Henrik Allert      Lisbeth Pettersson
Lotteri 1.
Vinst 1.
Grafiskt blad      Anita Johansson
Vinst 2.
Konstperspektiv 1 års Prenumeration      Karin Fahlström
Vinst 3.
Konstbok: Gunnar Nylund      Mona Mathsén
Lotteri 2.
Vinst 1.
Grafisk blad      Gudrun Lidén
Vinst 2.
Konstperspektiv 1 års Prenumeration      Gunnar Bandh
Vinst 3.
Konstbok: Wilhelm Kåge      Mona Mathsén

Vernissage

7/3 – 25/3 Erik Johansson, måleri

Erik Johansson. Erik är född och uppvuxen i Vedum och studerar för närvarande på Konstfack i Stockholm. I sitt konstnärsskap jobbar han med allt från skulptur, teckning och grafik, till interaktiva installationer och internetbaserade verk.
Missa inte detta tillfälle att träffa en lokal konstnär.
Väl mött!

2020 års årsmöte den 27 februari på Sparbanken i Vara kl 18.00.

Här visas ett litet urval av de vinster som lottas ut på medlemslotteriet! Det finns många fler chanser att vinna något av alla fina konstverk.

Förhandsinformation

21/9 2020

Claes Moser känd från SVT Antikrundan föreläser i Vara Konserthus.

Tema: Det nordiska ljuset.

Närmare upplysningar om klockslag och biljettköp lämnas vid senare tillfälle.

Monica Willig

 

Varabygdens konstförenings vårresa 2020 går av stapeln torsdag-fredag 7-8 maj, vi åker till Danmark. Se information om resan längre ner på sidan!

Vernissage

25/1 – 12/2

Bengt Jacobsson har fått sin utbildning av Arne Isacsson på Gerlesborgsskolan i Bohuslän. Många av motiven är hämtade från naturen, både den som finns runt knuten och resor norröver.

Bengt har haft utställningar i Sverige, Norge, Belgien, Island och Italien.

 

Välkomna till ett nytt år med Varabygdens konstförening.

Det känns fortfarande ovant att skriva 2020, men så är det oftast när ett nytt år precis har firats in.

Vi har ett digert program framför oss, det första som händer är:

Inköpt konst visas på biblioteket från 9/1 – 18/1

25/1 – 12/2 Bengt Jakobsson, akvarell

7/3 – 25/3 Erik Johansson, måleri

Framfllyttad!  Thord Tamming, skulptur flyttas till okt-nov.

19/9 – 7/10 Helene Forsman, keramik

 

2020 års årsmöte hålls torsdagen den 27 februari på Sparbanken i Vara kl 18.00.

Bengt Johansson, Grästorp medverkar med en konstföreläsning.

Monica Willig

I vår åker vi söderut!

Varabygdens konstförenings vårresa 2020 går av stapeln torsdag-fredag 7-8 maj och vi åker till Danmark. Vi har varit där förut men nu utforskar vi nya platser och nya konstsamlingar. Förutom det sedvanliga bussfikat längs vägen åker vi direkt till Helsingör, och lunch äter vi på Humlebaeks kro.

I närheten av Helsingör ligger Nivaagaard med sin stora samling av europeisk bildkonst från renässansen, barocken och dansk guldålder. Efter vårt besök där åker vi vidare söderut längs kusten och stannar vid Öregaards museum, där vårens utställning är Danskt Silver av kända designer, Georg Jensen mfl. Därefter åker vi vidare till vårt hotell där vi äter en gemensam middag på kvällen. 

Efter frukost på fredagen beger vi oss till Köpenhamn och den Hirschsprungska konstsamlingen. Den är omfattande och fokus ligger främst på 1800-talskonst. Efter lunch på egen hand besöker vi Bertel Thorvaldsens skulpturmuseum. Båda dessa konstsamlingar finns i centrala Köpenhamn.

På alla museer vi besöker får vi guidade visningar. På hemvägen gör vi också ett stopp på något matställe som vår duktige chaufför Ingemar rekommenderar. Det är svårt att bedöma hur lång tid hemfärden tar men vi tror att vi är hemma vid tiotiden på kvällen. 

Pris: 2650 kr/pers, (resa inkl färja/bro, vägskatt i Dk, bussfika, boende, lunch dag 1, middag) 

Enkelrumstillägg: 750 kr. Betalning till bg 743-5449 Anmälan senast den 7 april till Britt Höglund, 070-3833495, britt-hoglund@telia.com eller till Sylvie Andersson, 073-9851450, ulfkaries@hotmail.com 

Hålltider (ev. kan smärre förändringar behöva göras):

Torsdag 7 maj 6.30 Avresa från St Torget Vara

12.00 Lunch (som heter frokost på danska) på Humlebaek kro

13.00 Besök på Nivaagaard museum

15.00 Besök på Öregaard museum

17.00 Incheckning på hotell Scandia Eremitage, Lyngby

19.00 Gemensam middag på hotellet 

Fredag 8 maj Ca 8.00 Frukost (morgenmad)

10.00 Avresa till Köpenhamn

11.00 Besök på Hirschsprungske museum

12.30 Lunch på egen hand

14.00 Besök på Bertel Thorvaldsens skulpturmuseum

15.30 Avresa till Vara ca 22.00 Hemma igen 

VÄLKOMNA! Resekommittén / Sylvie, Sven, Gudrun

 

Viktigt!

Vid inresa till Danmark från Sverige skall man vid behov kunna legitimera sig , samt uppvisa giltig ID-handling, till exempel pass, nationellt ID-kort eller körkort.
Danmarks valuta är DKK, en dansk krona motsvarar 1,41 svensk krona (16/1 2020). Det bästa betalningssättet är att betala med bankkort eller att man tar ut dansk valuta i en bankomat, det kan vara bra att ha lite danska kontanter om man tex vill köpa glass eller något liknande.

Monica Willig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1st, Till Konsten Landskap I Ovissa Tider, Saks årsbok 2019

1st, Zorn Nordiska Akvarellmuseet