Styrelse

Styrelselista för Varabygdens konstförening år 2021
Namn Adress

Inger Agnemark Longgatan 10 D                           Ordförande
534 31 VARA  ingeragnemark@gmail.com

Sven-Arne Magnusson Byvägen 2                         Vice ordförande
535 30 KVÄNUM  atelje-kolibri@telia.com

Ingemar Olsson Vara Nils-Ersgården 3                Sekreterare
534 96 VARA  rocky.olsson@telia.com

Annika Gejland Tingshusgatan 11                          Medl.reg
534 30 VARA  annika.gejland@telia.com

Sylvie Andersson Vedums station 1
534 60 VEDUM

Gudrun Lidén Sveagatan 3
534 31 VARA

Britt Höglund Olas gränd 3                                     Kassör
534 30 Vara  britt.hoglund@telia.com

Sven Forsman Hjo Stadspark, Villa Olga 1
544 33 Hjo

Monica Willig Kungsgatan 31 B                             Hemsida
534 31 VARA

Annita Karlberg Arentorp Torpa 9
534 94 VARA